7zip-300x179-3049238

7-Zip 22.01 64 [Full] 2023 โปรแกรมบีบอัดและแตกไฟล์แบบรวดเร็ว

โหลด 7-Zip 22.01 2023 โปรแกรมบีบอัดและแตกไฟล์ เวอร์ชั่นล่าสุด 1 MB | 7-Zip 22.01 คือโปรแกรมบีบอัดไฟล์ (Compressed) ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง หรือสามารถบีบอัด ไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เข้าเป็นไฟล์เดียว เพื่อสะดวกในการคัดลอกลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล หรือส่ง E-Mail โปรแกรมนี้มีหลักการทำงานเช่นเดียวกันกับโปรแกรมบีบอัดไฟล์ตามท้องตลาด คือ WinZIP และ WinRAR โปรแกรม 7-Zip 22.01 ป็น Freeware สามารถทำงานกับไฟล์ สามารถใช้ฟังก์ชันบีบอัด (Add) และแตกไฟล์ (Extract) ไฟล์นามสกุล: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 และ TAR ใช้ฟังก์ชันแตกไฟล์ (Extract) ได้อย่างเดียว (ไม่สามารถบีบไฟล์นามสกุลเหล่านี้ได้) กับไฟล์ นามสกุล: RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, …

7-Zip 22.01 64 [Full] 2023 โปรแกรมบีบอัดและแตกไฟล์แบบรวดเร็ว Read More »